April 2017

Touch ’N Go 3.8                   April 2017

Hierbij willen we u informeren omtrent de nieuwste wijzigingen van uw Touch ’N Go-kassasysteem. Mede dankzij de constructieve samenwerking met u blijft Touch ‘N Go zich ontwikkelen en blijft het een systeem van, voor en door ondernemers. Uw suggesties zijn daarom altijd van harte welkom.

Versie 3.8
Diverse ondernemers hebben ons gevraagd om een klantenmodule. Hiermee zouden bonnen op rekening beter kunnen worden geadministreerd. We zijn verheugd om u te kunnen mededelen dat deze module kosteloos vanaf versie 3.8 in Touch ’N Go zal zitten. Hiermee kunt u o.a.:

  • Klanten invoeren en onderhouden;
  • Bonnen op rekening van klanten zetten;
  • Openstaande bonnen factureren;
  • Facturen afdrukken of e-mailen;
  • Klanten een kredietlimiet toekennen;
  • Openstaande bonnen als contant voldaan of ‘Betaald per bank’ markeren;

Voor deze module zal een aparte handleiding beschikbaar komen.

Naar verwachting zal eind april de eerste winkel worden voorzien met deze versie. Aan de hand van de bevindingen van deze pilotlocatie zal waar nodig de klantenmodule nog worden aangepast. Daarna zal de uitrol volgen naar alle winkels. Mocht u ook deze nieuwe module willen testen, neemt u dan contact met ons op.

Verder zullen de volgende kleine aanpassingen zijn gedaan:

  • De kassa-instelling ‘Knop Op Rekening gebruiken’ is vervangen door de personeelsinstelling ‘Mag Op Rekening verkopen’. Wanneer deze kassa-instelling stond ingeschakeld dan zal ieder personeelslid dit recht krijgen;
  • Op alle toetsenborden zijn de letters nu standaard klein. Wanneer op Shift wordt gedrukt zullen dit hoofdletters worden. Na het drukken op een toets worden de letters weer klein;
  • Overzichten zullen nu als PDF-bestand worden gemaild in plaats van RTF-bestand;

Kassa uitschakelen
We merken dat er ondernemers zijn die na sluitingstijd de kassa(‘s) uitschakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Indien de kassa op dat moment nog bezig is met het verwerken van gegevens kan de opslag van de gegevens worden beschadigd, soms zelfs onherstelbaar. Hierdoor kunt u bongegevens kwijt raken. Ook worden prijswijzigingen niet opgehaald.

U kunt de kassa instellen dat deze zichzelf uitschakeld na het ophalen van de prijswijzigingen. Dit doet u via

[ Beheer ⇒ Instellingen ⇒ Kassa-instellingen wijzigen ]

Zet hier onderstaande optie op “Ja”:

Dit kunt u alleen op kassa 1 doen. Deze instelling geldt dan voor alle kassa’s.
Wilt u de kassa tussendoor uitschakelen om wat voor reden dan ook, dan kunt u dat nu doen via

[ Beheer ⇒ Algemeen ]

Druk hier op de rode knop “Kassa uitschakelen” linksonder in beeld.


Wilt u deze of een vorige Touch ’N Go nieuwsbrief nog eens terug lezen? Ga dan op uw kassa naar

[ Beheer ⇒ Algemeen ⇒ Documenten afdrukken ]